четвъртък, 20 декември 2012 г.

На тазгодишната конференция „Новостите в офталмологията” която се провежда на всеки две години по инициатива на Софийския клон на Българското дружество по офталмология, новостите които бяха представени включват повече от 90 доклада, с автори специалисти от над 25 клиники и университетски центрове в страната и чужбина. Лекции изнесе проф. Паскал Масен от Университетска болница „Ларибоазиер“ в Париж.